AP Inter Short Marks Memo 2024: ఏపీ ఇంటర్ షార్టు మార్క్స్ మెమోలు విడుదల

రోల్ నెంబర్, పుట్టిన తేదీ నమోదు చేసి మీ ఫోటోతో ఉన్న మార్క్స్ మెమోను కింది లింక్ నుండి దిగుమతి చేసుకోండి. మొదటి సంవత్సరం ,ద్వితీయ సంవత్సరం మార్క్స్ మెమోలు వేరువేరుగా అందుబాటులోకి ఉన్నాయి.

CLICK HERE TO DOWNLOAD

Sharing is caring!